Hva skal evalueringen av LED-belysningskvalitet?

- Aug 13, 2018-

Street lights brukes til å belyse veier og veinett. De har også ledende funksjoner. Alt skal være basert på sjåførens følelser. Føreren føler seg lysstyrke i stedet for belysning. Dette er et faktum at alle allerede har gjort klart.

(1) Føreren må først kunne se veioverflaten og identifisere målet. Etter at veioverflaten og målet er opplyst absorberes noe lys, og lysstyrken og kromaticiteten til veieflaten og målet er gitt i form av sekundære emittere. Veien og målet er i lysstyrke. Eller det må være en viss forskjell i kromaticitet som skal gjenkjennes av det menneskelige øye.

(2) Belysningen på vegflaten er nødvendig for å være jevn, og fortauet skal ha riktig belysning. Føreren kan se veien og finne målet i tide.

(3) Føreren ser en dynamisk scene under kjøring, fordi bilen beveger seg og det menneskelige øye vender seg.

(4) Belysningen fra gatelampen må gjøre sjåføren komfortabel og ikke trøtt; blendingsfargede bluss og ubehag, blending bør kontrolleres, særlig funksjonshemning. Det kan føre til at sjåføren blir blind for en kort stund og er mer skadelig.

(5) Krav til energibesparelse.

I tillegg til at lyskilden krever tilstrekkelig lysflux, god fargegjengivelse og fargetemperatur, krever de ovennevnte funksjonene i gatelampen at gatelyktkilden må utføre sekundær lysfordeling for å gjøre vegflaten jevn og kontrollblending .