10-20 graders liten bjelkefokusert glasslinsdiameter som spenner fra 50-100mm TIR reflektor glasslins for Xicato LES 19mm

- Mar 08, 2019-

10-20 graders liten strålevinkel glass linse diameter varierer fra 50-100mm TIR Reflektor Glass Lens for Xicato LES 19mm