COB LED-glasslins for Philipps Fortimo SLM 1208 med holder for 70, 75, 80 eller høyere X 140, 150 eller høyere grad og antirefleks, type 3, 4 og 5 lysfordeling.

- Mar 06, 2019-

COB LED Glasslins for Philipps Fortimo SLM 1208 med holder for 70, 75, 80 eller høyere X 140, 150 eller høyere grad og antirefleks, type 3, 4 og 5 lysfordeling